สาเหตุของการทรุดตัว

สาเหตุสำคัญสำหรับเหตุการณ์ข้างต้น (ตามคำถาม) ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้าง ที่มีเข็มดาม ไม่เท่ากัน หรือบางส่วน ไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน หรือพื้น (บางส่วน) หรือคาน ที่ส่วนใหญ่ ใช้บริเวณ รอบนอกอาคาร ตอกเสาเข็มขนาดเล็ก นำไปเชื่อมต่อกับ อาคารใหญ่ ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ การทรุดตัวไม่เท่ากัน เกิดการฉีกขาด หักเสียหาย